Direct contact? Bel: +31 53 4302 836

Stappenplan

Stappenplan

Van hulpvraag naar functioneel gebruik – verstrekking van de orthese

Wij zorgen dat de orthese ook echt past bij uw lichaam

Hoe ziet het verstrekkingsproces van een orthese er precies uit?

Als u een orthese gaat krijgen, gaat er veel gebeuren. Op deze pagina kunt u lezen wat er allemaal moet gebeuren, voordat u uw orthese net zo gewoon vindt als bijvoorbeeld uw schoenen.

De verstrekking van een orthese gebeurt altijd volgens een vast schema. Daarbij worden de volgende verschillende fasen doorlopen. De eerste en belangrijkste is de anamnese, waarbij een analyse wordt gemaakt van uw specifieke situatie. Met u wordt onderzocht wat de beste voorziening is in uw situatie. Soms is dat géén orthese. In dat geval zullen we u terugverwijzen naar uw behandelaar, of wellicht advies geven contact te zoeken met iemand anders. Als uit de anamnese echter blijkt dat een orthese voor u de meest geschikte oplossing is (en uw verzekeraar goedkeuring geeft), kan het verstrekkingsproces in gang worden gezet. Daarbij worden achtereenvolgens de volgende fasen doorlopen:

1. Maatnemen

Als samen met u besloten is dat een orthese een geschikte voorziening voor u zou kunnen zijn, dient deze vervolgens bij u te worden aangemeten. Klik hier als u meer informatie wilt over het aanmeetproces. Dit gebeurt door het nemen van foto’s. Ingipsen behoort bij Ambroise dus tot de verleden tijd.

2. Productie voorbereiding

productie armframeMet de gegevens die tijdens het maatnemen zijn verzameld kan bij Ambroise aan de voorbereiding voor productie van uw orthese worden begonnen. Als eerste stap daarbij worden uw gegevens in onze zelf-ontwikkelde software geladen. Die software is in staat om uw vorm- en maatgegevens om te zetten in een gedetailleerde productie opdracht (inclusief bijvoorbeeld mallen, tekeningen, maatschema’s, onderdelen-lijsten). Daarmee kan dan de eigenlijke productie starten

3. Productie

Productie BeenortheseVervolgens wordt op basis van die opdracht voor u een individueel op maat gemaakte orthese samengesteld. Daarbij hanteren we strakke kwaliteitsprocedures. We gebruiken alleen de beste materialen en onderdelen. Veel van deze onderdelen worden speciaal voor Ambroise op onze specificaties gemaakt. Zo kunnen we eisen stellen aan materiaal en toleranties in maatvoering. En dat laten we in overgrote meerderheid gewoon in Nederland doen. Dat geeft ons de beste garantie dat we top kwaliteit krijgen voor uw orthese.

Voor de productie van een maatwerk orthese bij Ambroise gebruiken we veel speciaal door ons ontwikkelde machines en opstellingen. Zo kunnen we precies maken wat we willen en aan de hoge eisen voldoen die aan een maatwerk orthese door ons worden gesteld. Als uw orthese gereed is wordt deze nog één maal zorgvuldig gecontroleerd met behulp van een uitgebreide check-lijst. Daarna wordt de orthese door ons vrijgegeven.

4. Passen en afstellen

Stappenplan_aanpassenVervolgens krijgt u een oproep om de orthese te komen passen. Tijdens deze pasfase worden de laatste aanpassingen gedaan en wordt de orthese afgesteld op uw arm of been. Ook al zijn we met onze software in staat om een goed passende orthese te maken, pas als u de orthese gaat belasten en gebruiken merken we waar kleine aanpassingen nodig zijn. Soms is een klein beetje extra druk of juist net ietsje minder voor de gebruiker van grote invloed. Daarom is de pasfase een belangrijk samenspel met u als belangrijkste speler van het team. Wij kijken vanuit onze kennis en ervaring hoe we voor u de optimale afstelling kunnen vinden en zijn daarbij afhankelijk van uw feedback.
Bovendien moet u er rekening mee houden dat de echte irritaties van het dragen van een orthese pas na enige tijd ontstaan. Daarom is het ook een pasfase en zijn er wellicht meerdere afspraken nodig om al die punten te helpen oplossen. Want u moet op de orthese kunnen vertrouwen en zo min mogelijk hinder van de orthese ondervinden. Alleen dan kunt u het maximale uit de orthese halen en hebben wij een orthese verstrekt die echt past bij uw lichaam.

5. Fysiotherapie

Nadat uw orthese goed is afgesteld, begint voor u het ‘echte’ werk. U moet dan leren omgaan met uw nieuwe orthese. Wij adviseren om daarbij professionele ondersteuning te nemen van een fysiotherapeut met ervaring op het terrein van orthesen. Voor de beenorthesen is goede kennis van looptraining bijvoorbeeld een must.

6. Controle

Als u zo’n twee tot vier weken met uw orthese heeft gedragen adviseren wij u om een controle-afspraak te maken. Nu u langzaam meer gewend raakt aan uw orthese, kan het zijn dat deze iets bijgesteld moet worden. Zoals boven al gemeld: sommige dingen merkt u namelijk pas tijdens goed gebruik van de orthese en niet tijdens een eerste pas-afspraak. Omdat u, afhankelijk van uw verzekeraar, toch minstens zo’n twee tot drie jaar met uw Ambroise orthese moet doen, zorgen we dat de orthese ook echt past bij uw lichaam, ook aan het einde van de dag na hem de hele dag gedragen te hebben. En dat doen we zo vaak als nodig is.

7. Eindcontrole

Meestal volgt er na een eerste controle (zie punt 6) nog een periode om te wennen aan de veranderingen die tijdens die eerste controle zijn doorgevoerd. Als dan alles naar wens is, volgt een laatste controle afspraak waarbij de allerlaatste puntjes op de i worden gezet. Dat betekent niet dat we niet meer openstaan voor vragen of problemen die later toch nog ontstaan. Wij weten als geen ander dat de combinatie van een orthese en een been niet constant is. Wat vandaag lekker zit, kan morgen vreselijk irritant zijn. Daarom kunt u te allen tijde een consult aanvragen (klik hier voor contactgegevens). Wij gaan dan samen met u kijken of we uw orthese nog meer aan uw wensen kunnen laten voldoen.

8. Periodieke controle

Uw orthese heeft onderhoud nodig. Daarom is het belangrijk dat u uw orthese periodiek laat controleren. Voor de meeste mensen is één keer per jaar genoeg, maar bij heel intensief gebruik kan het nodig zijn om iets vaker langs te komen. De periodieke controle is er overigens niet alleen voor uw orthese. Die is er vooral ook voor u. Tijdens de periodieke controle wordt ook beoordeeld of uw orthese nog wel steeds de meest geschikte oplossing voor u is. Wellicht bent u in de afgelopen periode sterker geworden in bepaalde spiergroepen, of hebt u helaas nog wat meer moeten inboeten aan kracht en controle. Beide kunnen een reden zijn om aan u een andere voorziening te adviseren.

Terug naar boven

Onze partners: